Bekendmaking

Overzicht bekendmakingen

Vanaf 1 juli 2021 kan je alle info ook raadplegen via https://lblod.lebbeke.be/LBLODWeb.

Hier kan je in detail de documenten bekijken en de datum waarop ze werden bekendgemaakt. We gebruiken deze website vanuit ons notuleringssysteem om onze documenten als open data bekend te maken en te melden aan de toezichthoudende overheid. 

Zo voldoen we aan 28.04.2023 BVR wijz. BVR 20.04.2018 betr. de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betr. de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betr. de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones.