Kansspelen

Voor het organiseren van een tombola, bingo- of kienspel, moet een voorafgaande toelating gevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen. 

Tombola

Tombola’s zijn onder volgende voorwaarden toegelaten: 
 • De opbrengst van de tombola is bestemd tot een doel van algemeen nut, zijnde de werking van de vereniging. 
 • De tombolabiljetten mogen alleen verkocht worden op het grondgebied van de gemeente. 
 • De publiciteit en alle verrichtingen van de tombola moeten steeds beperkt blijven tot het grondgebied van de gemeente. 

Bingo

Er is geen vergunning of toelating nodig voor kaart- of gezelschapsspelen van de Kansspelcommissie (waaronder kienen en bingo) onder volgende voorwaarden: 
 • Het betreft occasionele spelen
 • De spelen worden maximum vier keer per jaar ingericht.
 • De spelen worden ingericht door een lokale vereniging ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis of ten behoeve van een sociaal of liefdadig doel.
 • Er is sprake van een geringe inzet (0,20 euro inzet per spel) en een beperkte winst (maximum 6,20 euro per spel)
Opgelet!
 • Kaart- en gezelschapsspelen die uitgeoefend worden binnen de kansspelinrichtingen hebben een toelating van de Kansspelcommissie nodig.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet minstens 18 jaar zijn
 • De aanvrager moet lid zijn van een jeugd-, sport-, socio-culturele vereniging, een onderwijsinstelling of een goed doel; 

Procedure?

 • Je dient jouw aanvraag uiterlijk 4 weken voor de datum van het spel in bij het evenementenloket, of je doet jouw aanvraag online via het digitale aanvraagformulier. 

Kansspel(automaat) in horecazaak

Wil je in jouw horecazaak een kansspel plaatsen? Dan moet je hiervoor eerst een vergunning klasse C aanvragen bij de kansspelcommissie. Elke zaak mag maximum twee kansspelen plaatsen. Deze aanvraag wordt vaak geregeld via de leverancier van de kansspelen.

Voorwaarden

In het bezit zijn van een geldige drankvergunning.

Hoe aanvragen ?

Bij de aanvraag van de vergunning aan de kansspelcommissie heb je een advies van de burgemeester nodig. Hierin verklaart de burgemeester dat jouw horecazaak voldoet aan alle wettelijke voorwaarden voor het uitbaten van een drankgelegenheid. Vul het document in bijlage gedeeltelijk in en bezorg het aan de dienst lokale economie. Bij gunstig advies van de burgemeester, kun je dan de vergunning verder aanvragen bij de kansspelcommissie. Meer informatie over de procedure en het typedocument voor deze aanvraag vergunning C vind je op de site van de kansspelcommissie.