Verenigingen en Covid Safe Ticket

Wanneer moeten we werken met een Covid Safe Ticket + mondmasker?

Update 17/11: Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is (zie hieronder), ook het mondmasker verplicht wordt. 

Kort samengevat:

  • Bij evenementen vanaf 50 personen binnen
  • Bij evenementen vanaf 100 personen buiten
  • In alle horeca (inclusief privébijeenkomsten die er plaatsvinden)

    • Eetfestijnen volgen de regels van de horeca

  • In alle fitnesscentra
  • Schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinemazalen, musea en (indoor) pret- en themaparken. 

Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht opleggen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. 

Wat met evenementen onder 50 personen binnen?

Als lokaal bestuur adviseren wij steeds met het Covid Safe Ticket + mondmaskerplicht te werken, zelfs met evenementen onder de 50 personen binnen en 100 personen buiten. 

Officieel luidt de regel echter dat publieke evenementen met minder deelnemers kunnen doorgaan mits ze voldoen aan de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM. 

Je hebt dan wel toestemming nodig van het lokaal bestuur.

Wanneer verenigingen geen exact bezoekersaantal kan geven (+/- 100 personen), dan adviseren we om toch steeds met een CST te werken. Je kan dat verantwoorden door je bezoekers te melden dat je meer dan 200 bezoekers verwacht. Evenementen zoals Sint-feesten, gespreksavonden,… kunnen op die manier worden geadviseerd.

Uitzonderingen

  • De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Wat het onderwijs betreft, beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren.

  • Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Meer info?