Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

U kunt kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

 • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Procedure

Je kan een voorlopig rijbewijs aanvragen

Bedrag

Een voorlopig rijbewijs kost 28 euro.

Wat meebrengen

 • Bewijs van geslaagd theoretisch examen
 • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.

Voorlopig rijbewijs model 12

Sinds februari 2019 kan u een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen. Dit voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig. Volgende voorwaarden gelden:

 • uw voorlopig rijbewijs model 36 of model 18 is niet meer geldig en u zit in de wachttijd van 3 jaar;
 • uw theoretisch examen is nog geldig, u bent dus minder dan 3 jaar geleden geslaagd (als dat niet zo is, moet u eerst het theoretisch examen opnieuw afleggen);
 • u moet 6 uur rijschool hebben gevolgd, nadat de geldigheid van uw vorig voorlopig rijbewijs (model 36 of 18) verlopen was. Rijschoollessen zijn drie jaar geldig;
 • op het voorlopig rijbewijs model 12 moet minstens één begeleider worden vermeld.
 • Een voorlopig rijbewijs kost 28 euro.