Algemeen directeur

Luc Vermeir

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en van het OCMW. Hij staat aan het hoofd van het personeel van de gemeente en van het OCMW en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.
Hij staat in voor de werking van de diensten bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid.

De algemeen directeur woont de vergaderingen bij van gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. Hij adviseert deze vergaderingen op beleidsmatig, bestuurkundig en juridisch vlak.