Attest inkomenstarief kinderopvang

De prijs die je voor opvang betaalt hangt af van de opvang waar je kind verblijft. Vraag na bij je opvang welke prijs zij vraagt.
Deze prijsinfo moet opgenomen zijn in het huishoudelijk reglement van de opvang en in de schriftelijke overeenkomst die je ondertekent.

In heel wat opvang wordt een prijs gevraagd op basis van je inkomen: het inkomenstarief.
Je hebt hiervoor een attest inkomenstarief nodig, dit kan je aanvragen via mijn.kindengezin.be.
Heb je hulp nodig bij het aanvragen van dit attest, dan kan je hiervoor terecht bij je kinderopvang of bij het OCMW.

Bezorg jouw attest inkomenstarief voor de eerste opvangdag aan je opvang.