Autodelen

Bij autodelen gebruik je een auto wanneer je er één nodig hebt. Na jouw rit rijden anderen ermee. Het lokaal bestuur Lebbeke investeerde in twee deelauto's die je kan gebruiken. 

Waarom autodelen?

Gemeente Lebbeke ondertekende het burgemeestersconvenant en het Lokaal Energie- en Klimaatpact en engageert zich daardoor om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten. Bovendien zijn wij ook ingestapt in het pioniersproject van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. En het autodelen kadert perfect in die doelstellingen. 

Daarom investeerde het gemeentebestuur in een deelwagenproject. Op die manier verlaagt het de parkeeroverlast en kan er worden ingezet op een autoluwere gemeente.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?