Belasting op voor het publiek toegankelijke verkoopautomaten