Beslissingen door het college van burgemeester en schepenen

Waarvoor kunt u bij ons terecht?