Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen