Bevoegde overheid: deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen

Momenteel geen openbare onderzoeken waarvoor de deputatie bevoegd is.