Bezwaren

Als belastingplichtinge ontvang je een aanslagbiljet. Als je niet akkoord gaat met dit aanslagbiljet (bvb. berekening/bedrag is fout, naam/belaste periode is niet correct, ...), kan je een bezwaar indienen. Ook indien je niet akkoord gaat met een factuur of retributie, is bezwaar mogelijk:

  • Via onderstaand formulier: Stuur het ingevulde formulier op naar het college van burgemeester en schepenen, Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke. Per post of via financieledienst@lebbeke.be.
  • Een bezwaar tegen een belasting moet binnen drie maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet ingediend worden.
  • Een bezwaar tegen een factuur of retributie ontvangen we graag zo snel mogelijk.