Bouwkundig erfgoed - IOED Schelde Durme

Lebbeke maakt sinds 2018 deel uit van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Schelde-Durme. De IOED zet het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed van de negen aangesloten gemeenten in de kijker. De dienst ondersteunt hen in het opstellen van een erfgoedbeleid en denkt mee na over hoe elke gemeente en de gemeenten onderling hun onroerend erfgoed beter kunnen bewaren voor de toekomst.

Enerzijds stimuleert de IOED initiatieven om erfgoed beter bekend te maken bij de inwoners om zo het draagvlak te vergroten. Denk maar aan Open Monumentendag, Archeologiedagen en Open Kerkendagen. Anderzijds geeft de IOED advies aan de gemeenten in stedenbouwkundige dossiers over niet beschermd erfgoed. Deze gebouwen staan op de inventaris van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen, die een overzicht geeft van het erfgoed in Vlaanderen, opgedeeld per gemeente. De inventaris bevat gebouwen die waardevol zijn, maar niet beschermd zijn als monument. Ze krijgen hierdoor een aantal rechtsgevolgen. Indien u aanpassingen of werken wil uitvoeren aan gebouwen die op de lijst staan kan u voorafgaandelijk contact opnemen met de regionale erfgoeddienst (IOED Schelde-Durme), die u verder helpt. Alle info opĀ www.rlsd.be.