College van burgemeester en schepenen

Het college is samengesteld uit de burgemeester, de schepenen en de algemeen directeur. Het college neemt de beslissingen van dagelijks bestuur, bespreekt het te voeren beleid en regelt de interne werking van het gemeentebestuur. De beslissingen worden er meestal genomen met een algemene consensus. Het college vergadert éénmaal per week. Elke schepen zorgt ervoor dat de voorstellen over zijn materies, gesteund door een degelijk dossier, op deze vergadering komen. Hij heeft daarbij de hulp van de gemeentelijke ambtenaren, adviesraden en commissies.

Samenstelling

 • Jan Vanderstraeten CD&V

  Burgemeester

  Bevoegdheden

  Politie, brandweer, veiligheid, informatie, openbare werken, technische diensten, kerkhoven, personeel, bevolking, burgerlijke stand, AGB

  Meer info

  Spreekuur burgemeester:

  Elke dinsdag van 18u tot 19u. (behalve tijdens vakantieweken). 

  Afspraak maken via balie administratief centrum: 052/46 82 00. 

 • Raf De Wolf N-VA

  Eerste schepen

  Bevoegdheden

  Ruimtelijke ordening, mobiliteit, patrimonium, informatica, begroting, financiën en sport. 

  Contactgegevens

  E-mail
  raf.dewolf@lebbeke.be
 • Goedele Uyttersprot N-VA

  Tweede schepen

  Bevoegdheden

  Jeugd, onderwijs, leefmilieu, dierenwelzijn, middenstand en lokale economie, juridische zaken

  Contactgegevens

  E-mail
  goedele.uyttersprot@lebbeke.be
 • Maria Van Keer CD&V

  Derde schepen

  Bevoegdheden

  Cultuur, bibliotheek, toerisme, senioren, land- en tuinbouw, waterbeleid, jaarmarkten, feestelijkheden en kermissen

  Contactgegevens

  E-mail
  maria.vankeer@lebbeke.be
 • Mike Torck Vooruit-groen

  Vierde schepen

  Bevoegdheden

  Stedenbouw, wonen, energie, klimaat, vreemdelingenzaken, integratie, gelijke kansen, werk, armoedebestrijding en ontwikkelingssamenwerking

  Contactgegevens

  E-mail
  mike.torck@lebbeke.be
 • Goedele De Cock Vooruit-groen

  Voorzitter bijzonder comité sociale dienst

  Bevoegdheden

  Sociale zaken, volksgezondheid, welzijn, kunstonderwijs
  Voorzitter Bijzonder comité voor de sociale dienst

  Contactgegevens

  E-mail
  goedele.decock@lebbeke.be
 • Luc Vermeir

  Algemeen directeur