Cultuurprijs en Zilveren Pluim

Het culturele en sociaal-culturele leven is van groot belang binnen een samenleving. Onze gemeente wil dit dan ook stimuleren door elk jaar een Cultuurprijs en een Zilveren Pluim toe te kennen.

Met de Cultuurprijs wil het gemeentebestuur zijn waardering tonen aan verenigingen of personen die door hun artistieke activiteiten of hun opmerkelijke prestaties een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het culturele leven in Lebbeke.

De Zilveren Pluim zet mensen of verenigingen in de bloemetjes die geen uitzonderlijke of vernieuwende zaken realiseren, maar zich wel elke dag op socio-cultureel vlak inzetten voor de gemeente.

Criteria Cultuurprijs

 • de voorgedragen persoon of personen moeten gedurende het jaar waarvoor ze voorgedragen worden in Lebbeke wonen
 • het invulformulier voor de kandidatuurstelling moet volledig ingevuld tijdig bezorgd worden
 • de realisatie/het evenement waarvoor een dossier wordt ingediend heeft minstens betrekking op het jaar zelf of het jaar voordien (een jubileumviering komt niet in aanmerking)
 • de activiteiten of realisaties hebben een vernieuwend of uitzonderlijk karakter
 • de uitstraling die de kandidaat/vereniging met zijn realisatie of activiteit teweeg brengt binnen én buiten Lebbeke
 • de verbondenheid en samenwerking met andere culturele actoren binnen en buiten de gemeente

Criteria Zilveren Pluim

 • de voorgedragen persoon of personen moeten de voorbije vijf jaar in Lebbeke gewoond hebben
 • het invulformulier voor de kandidatuurstelling moet volledig ingevuld tijdig bezorgd worden
 • een geslaagde verjonging van het ledenbestand en/of van het bestuur
 • een bevordering van de samenhorigheid tussen verenigingen
 • continuĂŻteit van de werking (minstens vijf jaar) binnen Lebbeke
 • inzet en onbaatzuchtigheid van een individu en/of van de leden

Voordrachten voor Cultuurprijs en Zilveren Pluim moeten elk jaar ten laatste op 15 oktober bezorgd worden aan cultuurdienst@lebbeke.be.