De bib in de klas

Themarondleidingen, klasbezoeken, bib als klaslokaal, boekenpakketen, ... : een overzicht kan je terugvinden bij het scholenaanbod voor cultuurcentrum en bibliotheek.