De bib in de klas

Themarondleidingen, klasbezoeken, bib als klaslokaal, boekenpakketten...