De bib in de klas

Themarondleidingen, klasbezoeken, bib als klaslokaal, boekenpakketen, ...