De Oude Ster

Wiezeplein nummer 20 (voorheen Dorp nummer 9). Voormalige herberg “De Sterre”, later “De Oude Ster". 
Zeer oude herberg gelegen aan de westzijde van het dorpsplein, op de grens van de heerlijkheid Wieze-Aalst (herberg) en Wieze-Kapittel (bijhorende schuur met brouwerij). Volgens archiefdocumenten gaat de oorpsrong terug tot het derde kwart van de 16de eeuw, toen in het bezit van Karel van Ideghem, heer van Wieze, onder het Land van Aalst. Ook al met naam vermeld op de “Caerte figurative” van A. Hendricx van 1662. Huidig gebouw van vijf traveeën en één bouwlaag onder een pannen zadeldak, met een oude kern (17de eeuw), herhaaldelijk aangepast. Volgens kadasterarchief achteraan uitgebreid in 1883. Twee rechts aanpalende traveeën onder doorlopend zadeldak met vroeger kruidenierswinkeltje werden gesloopt in 1953 en opgeslorpt door het hoekgebouw (nummer 22).

Wiezeplein 20