Dekenij

De dekenij is een pastoraal huis met een kern uit de 17de eeuw, een 18de-eeuws interieur en een 19de-eeuws voorkomen. Een representatief voorbeeld en belangrijk getuige van de evolutie van de landelijke pastorieën. Vanouds ingeplant ten noorden van de kerk in een grote ommuurde tuin.
De artistieke waarde blijkt vooral uit het interieur met behouden binnenstructuur en schrijnwerk, 18de-eeuwse gestucte balklagen en een schouwboezem, een merkwaardige vroeg 19de-eeuwse slingertrap, empiregetinte deuromlijstingen en kwaliteitsvolle glas-in-loodraampjes met bijbelse en christelijke symbolen in de ramen van de voorgevel.

Grote Plaats 15