Milieuraad

De milieuraad adviseert het schepencollege en de gemeenteraad in aangelegenheden die betrekking hebben op milieu en natuur. Zij geeft bijvoorbeeld adviezen over het gemeentelijk milieujaarprogramma, het aanleggen van wandelwegen of de organisatie van de afvalophaling. Naast het uitbrengen van adviezen organiseert de milieuraad ook jaarlijks een aantal activiteiten. 

Samenstelling

 • Josse De Vos Natuurpunt

  Vertegenwoordiger milieu- en natuurverenigingen
 • Jef Brandt Natuurpunt

  Vertegenwoordiger milieu- en natuurverenigingen
 • Roger Roggeman Tuinhier Lebbeke Centrum

  Vertegenwoordiger milieu- en natuurverenigingen
 • Eddy Van Peteghem Tuinhier Lebbeke Heilig Kruis

  Vertegenwoordiger milieu- en natuurverenigingen
 • Luc Van Biesen Landbouwers

  Vertegenwoordiger beroepsgroepen en/of –organisaties
 • Justin Van Der Jeught Polder van de Beneden-Dender

  Vertegenwoordiger beroepsgroepen en/of –organisaties
 • Marc Person compostmeesters

  Vertegenwoordiger socio-culturele verenigingen en vormingsorganisaties
 • Ludo Pissens Denderklokjes

  Vertegenwoordiger socio-culturele verenigingen en vormingsorganisaties
 • Johan De Mol

  Deskundige
 • Myriam Dierickx

  Deskundige
 • Carla Renneboog Tuinhier Lebbeke Centrum

  Vertegenwoordiger milieu- en natuurverenigingen (plaatsvervanger)
 • Dirk Tas Natuurpunt

  Vertegenwoordiger milieu- en natuurverenigingen (plaatsvervanger)
 • Stefan Bogman Polder van de Beneden-Dender

  Vertegenwoordiger beroepsgroepen en/of –organisaties (plaatsvervanger)
 • Guido Meert compostmeesters

  Vertegenwoordiger socio-culturele verenigingen en vormingsorganisaties (plaatsvervanger)