Dorpskern Wieze

Sinds 1981 is de dorpskern van Wieze beschermd: Nieuwstraat, Wiezeplein, Sasbaan en Schrovestraat. Het opvallendste gebouw uit de kern is de Sint-Salvatorkerk.

De dorpskern ontwikkelde zich op een plaats waar een van in de vroege middeleeuwen bestaande verbindingsweg langs kwam namelijk de weg Moorsel-Mespelare. Het huidige Wiezeplein omvat het vroegere Dorp met centraal ingeplante parochiekerk voorheen met omringend ovaal ommuurd kerkhof, afgeschaft in 1865; ten noordwesten van de jongere heerweg Aalst-Dendermonde via Herdersem en Denderbelle, hiermee verbonden door een brede straat of smaller deel van het dorpsplein ten zuiden van de dorpskerk. Enkele huizen van de Nieuwstraat en Schroverstraat werden bij de recentste straatnaamwijziging eveneens bij Wiezeplein opgenomen. Bij de heraanleg van het plein in 1999-2000 is de vorm van het vroegere kerkhof met anders getinte kasseistenen aangegeven. De bebouwing aan de vroegere Dorpsplaats, het rechthoekige plein ten zuiden naast de kerk, heeft zijn origineel voorkomen vrij goed bewaard. Beide lange pleinwanden (west en oostzijde) worden nog altijd gedomineerd door oude lage dorpshuizen die voornamelijk op vroegere herbergen teruggaan.