Eersteleeftijdsmelk

Op 24 mei 2011 werd een samenwerkingsprotocol afgesloten tussen OCMW Lebbeke en Kind&Gezin voor het ten laste nemen van zuigelingenvoeding.
Op basis van de armoedecriteria die Kind&Gezin hanteren, worden cliënten doorverwezen naar OCMW Lebbeke voor de aanvraag van ten laste name zuigelingenvoeding.
Het betreft eersteleeftijdsmelk voor kinderen van 0 tot 6 maanden. In uitzonderlijke gevallen kan er ook tweedeleeftijdsmelk ten laste genomen worden voor kinderen van 7 tot 18 maanden.

Bij elke aanvraag tot ten laste name van zuigelingenvoeding zal er een sociaal onderzoek gevoerd worden door de sociale dienst teneinde de behoeftigheid vast te stellen.