Belasting op de op het openbaar domein gevestigde verkooppunten van frieten, hotdogs, ...