Energiescans

Voor prioritaire doelgroepen wordt er vanuit Fluvius gratis energiescan aangeboden. Via een energiescan (voor Lebbeke is dit Goed Wonen vzw) komt men te weten hoe men thuis energie kunt besparen. Een energie-expert komt thuis langs en geeft tips over verwarming, verlichting en huishoudtoestellen. Waar mogelijk voert de uitvoerder kleine energiebesparende maatregelen uit. Men kan hulp krijgen met vragen over de energiefactuur. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis.

Belangrijkste voorwaarden

Voor personen uit deze categorieën is een energiescan gratis:

  • een 'beschermde afnemer' (iemand die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit)
  • een afnemer voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
  • een afnemer met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
  • een afnemer die tot de prioritaire doelgroep van de Energielening behoort
  • een afnemer die huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij, een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een OCMW
  • een huurder die in 2023 maximaal 614,56 euro huur per maand betaalt (of in bepaalde steden en gemeenten maximaal 664,56 euro per maand).

Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of na akkoord van de eigenaar of huurder.

Een energiescan kan aangevraagd worden bij de netbeheerder Fluvius, een energiesnoeiersbedrijf, de milieudienst of het OCMW.