Erkenning verenigingen

Op de gemeenteraad van januari 2020 werd een erkenningsreglement goedgekeurd voor enerzijds (socio-)culturele verenigingen en kunstenaarsverenigingen en anderzijds buurtcomités.

Verenigingen moeten vóór 15 mei een erkenningsaanvraag indienen bij de cultuurdienst.

Waarom een erkenningsaanvraag indienen?

  • Enkel erkende verenigingen kunnen (vanaf werkjaar 2020) een subsidie aanvragen bij de gemeente Lebbeke.
  • Afhankelijk van de soort erkenning, kan je bepaalde materialen ontlenen bij de uitleendienst van de gemeente Lebbeke.
  • Breng je het niet in orde vóór 15 mei, dan moet je een jaar wachten voor je een nieuwe aanvraag tot erkenning kan indienen!
  • Je vereniging is (na goedkeuring) erkend voor de periode 2020-2025.

Hoe indienen?

  • Aanvraagformulieren kan je hieronder vinden of krijgen aan de balie van de cultuurdienst/CC De Biekorf, Stationsstraat 23 in Lebbeke.