Facturatie

Facturen mogen gestuurd worden naar Gemeente Lebbeke - Financiële Dienst - Flor Hofmanslaan 1 9280 Lebbeke of financieledienst@lebbeke.be.

Het werken zonder bestelbon en/of verzenden aan andere adressen kan betalingsachterstand veroorzaken.
Op facturen voor werken in onroerende staat moet het BTW nummer 207.446.079 vermeld staan. De betalingstermijn voor facturen is gelijk aan 60 dagen (art 4,5 en 7 wet 2.8.2002).

Rekeningnummer van gemeente Lebbeke: BE18 0910 0029 4665 - BIC GKCCBEBB