Financieel directeur

Jeroen Bosman

De voornaamste taken van de financieel directeur zijn decretaal bepaald:

De financieel directeur is belast met de leiding (plannen, organiseren, opvolgen en co√∂rdineren) over de financiële activiteiten van de diensten van de gemeente en het OCMW en kijkt erop toe dat de financiële situatie van deze instellingen steeds correct wordt weergegeven. Verder staat hij in voor de financiële analyse, advisering en de controle van het beleid en draagt hij bij tot een effectief, efficiënt en kostenbewust bestuur. Hij begeleidt en ondersteunt de organisatie in het financieel denken.

De financieel directeur geeft leiding aan de financiële dienst en is ambtshalve lid van het managementteam.

De financieel directeur staat voor bepaalde taken (o.m. beleidsrapporten, boekhouding, financiële beleidsadvisering en thesauriebeheer) onder de functionele leiding van de algemeen directeur.

Voor andere taken (o.m. voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole en debiteurenbeheer) staat de financiële directeur in volledige onafhankelijkheid in. In zulk een gevallen rapporteert de financieel directeur aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn en aan het college van burgemeester en schepenen.