Fundels voor kleuters en eerste lezers

Fundels zijn bundels vol fun! Deze prentenboeken en eerste leesboekjes zijn aangevuld met een interactief luik. De combinatie van tekst, beeld en animatie stimuleert het taalgevoel van jonge kinderen.

Fundels zijn digitale en interactieve prentenboeken. Deze boeken komen tot leven op je tablet of computer. Het digitale boek wordt aangevuld met leuke teken- , speel- en doe-activiteiten rond het thema van het boek.

Ook van een uitgebreide catalogus AVI-boeken voor jonge lezers bestaat er een digitale fundelvariant. Die laten kinderen tussen zes en tien jaar spelenderwijs verder bouwen aan hun taal- en leesontwikkeling door oefeningen op algemene leesvaardigheden, technisch en begrijpend lezen.

Om fundels digitaal te kunnen lenen moet je je éénmalig aanmelden bij 'Mijn Bibliotheek'

Je kan per jaar 7 gratis Fundels Prentenboeken uitlenen via ‘Mijn Bibliotheek’.
Elke fundel kan je 4 weken ontlenen.

Meer info: www.bibliotheek.be/Fundels