Gemeenteraadscommissie

De gemeenteraadscommissie is samengesteld uit de gemeenteraadsleden en een secretaris die lid is van het gemeentepersoneel. De commissie buigt zich over de dossiers die aan de eerstvolgende gemeenteraad zullen worden voorgelegd. Terwijl op de zittingen van de gemeenteraad de dossiers slechts summier kunnen worden toegelicht kunnen zij in de commissies grondiger worden besproken. De vergaderingen van de gemeenteraadscommissis zijn openbaar.