GIS - geografische informatie

De GIS-co├Ârdinator co├Ârdineert het beheer van plaatsgebonden data binnen de gemeente.

GIS staat voor geografisch informatiesysteem. Een GIS koppelt data en kaarten aan elkaar laat toe de kaarten en de data te bevragen.
Het GIS binnen de gemeente toont voornamelijk alle beschikbare data en maakt het heel eenvoudig deze te bevragen, hiervoor wordt een lokale cloud gebruikt. Daardoor wordt het mogelijk om data te bevragen in een webbrowser. Dit heeft het gebruik van GIS sterk vereenvoudigd en versneld.

Het meest gebruikte GIS-project binnen de gemeente toont de stedenbouwkundige vergunningen, de waterlopen en buurtwegen, het gewestplan, de monumenten en vele andere data boven op het GRB, de nieuwe grootschalige basiskaart van Vlaanderen, die het kadastrale plan zal vervangen. Deze projecten staan niet open voor de burger, maar worden gebruikt om uw vragen snel en accuraat te beantwoorden.