Grote Plaats - dorpsgezicht

Grote Plaats, beschermd als dorpsgezicht. Kerk- en marktplein ontstaan in 1869-70 door sloping van een aantal huizen aan de Dendermondsesteenweg, tegenover de kerk in functie van de wekelijkse markt en om de inplanting van een nieuw gemeentehuis mogelijk te maken. In 1872 werden nieuwe onteigeningen doorgevoerd voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis aan de zuidzijde van het plein. Bij het ontruimen van het oorspronkelijke kerkhof rond de kerk in 1890 werden de terreinen geëffend, gekasseid in 1897 en bij het dorpsplein gevoegd. De 18de-eeuwse toegangspoort werd in 1896 herplaatst aan de nieuwe begraafplaats. In 1921 werd voor de pastorie een imposant oorlogsmonument opgetrokken. Het plein werd herhaaldelijk heraangelegd. Thans gekasseid, voorzien van parkeergelegenheid en beplant met jonge bomen. Verlichting door hoge lantaarns met bloemenkorven.

Het oorlogsmonument in het midden van het dorpsplein, voor de pastorie voor de slachtoffers van de eerste wereldoorlog maakt ook deel uit van dit beschermd dorpsgezicht. Het monument is een werk van Geo Verbanck (beeldhouwer) en Jules Van den Hende (architect). 

Bron foto's: François Saeys