Heraanleg Mandekensstraat en Hopveld

Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout plannen de heraanleg van de Mandekensstraat en Hopveld, Hopveldweg, Vijverveld en Rijgersweg. Rioolbeheerder Farys zal er tegelijk ook de riolering aanleggen of vervangen. 

Het doel van de werken is om een gescheiden riolering uit te bouwen dat voldoet aan de Vlaamse en Europese milieunormen. Afvalwater en regenwater worden daarbij gescheiden afgevoerd. Op die manier laten we het rioolstelstel en de rioolwateringzuiverinstallaties optimaal werken. 

Eerste voorontwerp klaar

Het studiebureau SWBO uit Dendermonde heeft een eerste voorontwerp klaar. De Mandekensstraat krijgt een asfaltverharding met aanliggende fietspaden. De aanpalende straten worden ingericht ofwel met een asfaltverharding ofwel met betonstraatstenen. Waar mogelijk zal er ook groen aangeplant worden.

Op de bewonersvergadering van 20 juni 2024 werd het eerste voorontwerp opgesteld. De lokale besturen gaan met de opmerkingen van de bewoners aan de slag om de eindplannen voor te bereiden.