Herbruikbare bekers

Op vrijdag 22 maart 2019 keurde de Vlaamse regering een nieuwe regelgeving goed over het gebruik van cateringmateriaal en eenmalige drankverpakkingen op evenementen.

Vanaf 1 januari 2020 is het op alle evenementen verboden om dranken te serveren in wegwerpbekertjes of eenmalige drankverpakkingen, zoals blikjes, drankkartons, petflesjes of niet-herbruikbare glazen flessen. Dit betekent dat op een evenement degene die de drank consumeert, deze drank niet mag aangeboden krijgen in één van deze recipiënten.

Wat betekent dat voor jouw evenement?

Op bovenstaande algemene regel is een uitzondering. Als de eventorganisator kan garanderen dat wegwerpbekers of eenmalige drankverpakkingen voor minstens 90% gescheiden worden ingezameld om achteraf te recycleren, mogen deze wel aangeboden worden. Jarenlange ervaring en projecten hebben aangetoond dat dit NIET enkel werkt door frontstage sorteerbakken te plaatsen, maar wel door aanvullende maatregelen te nemen, zoals werken met een waarborg. De eventorganisator moet bovendien kunnen aantonen dat de doelstelling gehaald wordt. Deze 90% mag uitgedrukt worden in gewicht (gewicht van lege verpakkingen ingezameld in verhouding tot gewicht van de aangeboden verpakkingen) of in aantal (aantal lege verpakkingen versus aantal aangeboden verpakkingen).

Vanaf 2022 wordt deze grens opgetrokken naar 95%.


Niet zeker of jouw evenement wel onder de wetgeving valt? Bijgevoegde
tabel kan helpen!

Wist je dat

je bij het gemeentebestuur herbruikbare bekers kan huren voor je evenement? Alle info bij de dienst verhuur!