Herfstvaccinatie

Herfstbooster

Waarom?

Voor bepaalde doelgroepen zijn er specifieke redenen om al dan niet in te gaan op deze nieuwe uitnodiging (zie verder). Voor elk van ons zijn er echter deze 3 argumenten om onze bescherming vandaag te versterken:

Een herfstbooster biedt een uitstekende bescherming tegen ernstige ziekte na COVID-besmetting

Wie gevaccineerd is, loopt veel minder kans om nog zwaar ziek te worden, in het ziekenhuis opgenomen te worden of te overlijden. De bescherming is hoog voor alle varianten van het virus die we tot nu toe kennen.

De werkzaamheid van vaccins neemt geleidelijk aan af

Na een aantal maanden begint de werkzaamheid van de vaccins te verminderen. Dat is vooral het geval voor de bescherming tegen besmetting en milde ziekte, maar ook in mindere mate voor de bescherming tegen zware ziekte. Je opnieuw laten vaccineren zorgt ervoor dat de bescherming die de vaccins bieden opnieuw versterkt wordt.

In de herfst- en winterperiode worden opnieuw veel COVID-19-besmettingen verwacht

Sinds de start van de pandemie waren er telkens sterke heropflakkeringen in de herfst- en wintermaanden. De kans is dus groot dat dit scenario zich opnieuw zal voordoen. 

Ook al dalen op dit moment de indicatoren voor het aantal besmettingen, hospitalisaties en aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen, dit aantal ligt nog steeds hoger dan dezelfde periode vorige zomer. Bovendien weten we dat de gekende cijfers een onderschatting zijn van het echte cijfer, aangezien heel wat burgers geen PCR-test meer ondergaan en/of hun positieve zelftest niet registreren.

Versterk daarom op tijd je persoonlijke bescherming. Doe het voor er een heropflakkering komt. Zo ga je veilig het najaar in.

Doelgroepen

Binnen deze herfstcampagne onderscheiden we enkele doelgroepen die elk een specifiek vaccinatie-advies meekrijgen.

Meest kwetsbare mensen
 • Voor de meest kwetsbare burgers is deze herfstbooster sterk aanbevolen
 • Onder deze doelgroep rekenen we volgende burgers:
 • Alle personen vanaf 65 jaar

98 % van alle 65 plussers binnen onze Eerstelijnszone kwam tot op heden al een boostervaccin halen. We hopen ook in deze herfstcampagne een mooi resultaat te bekomen voor deze kwetsbare doelgroep.

 • Ook mensen van 80 jaar en ouder die aan het begin van de zomer al een extra (tweede) booster gekregen hebben, wordt aanbevolen in de herfst een vaccinatie te krijgen (met minimaal drie maanden tussentijd)
 • Mensen met een verzwakte immuniteit. Deze verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, zorgt ervoor dat hun lichaam minder sterk reageert op een vaccin.

Het betreft:

 • personen met het syndroom van down
 • patiënten met aangeboren afweerstoornissen
 • patiënten die chronische nierdialyse krijgen
 • patiënten met inflammatoire aandoeningen die worden behandeld met immunosuppressiva
 • patiënten die een kankerbehandeling volgen, of die er afgelopen 3 jaar een behandeling voor kregen
 • stamcel - en orgaantransplant patiënten, inclusief pre-transplantpatiënten
 • HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed
Zorgprofessionals
 • Ook voor wie werkt in de zorgsector is de herfstbooster sterk aanbevolen.
 • We sommen enkele redenen op waarom dit zo is:
  • Voor de eigen bescherming tegen ernstige COVID.
  • Voor de bescherming van kwetsbare personen met wie ze contact hebben: ook al neemt de bescherming die de booster biedt tegen besmetting snel af in de tijd, elke tijdelijke of nog kleine mate van bescherming is belangrijk in de zorgsector, waar immers veel contacten met kwetsbare personen plaatsvinden.
  • Omdat we hen nodig hebben in de zorg: met het herfstvaccin verkleint het risico op een langdurige ziekte-uitval door een ernstiger COVID-verloop.
Alle volwassenen
 • Deze herfstbooster is, omwille van bovenstaande algemene argumentatie, te overwegen voor alle volwassenen. Daarom zal iedereen vanaf 18 jaar een uitnodiging krijgen om een vaccin te halen in het vaccinatiecentrum.
 • Onder deze grote groep van 18-64-jarigen zijn er echter subdoelgroepen voor wie een bijkomende herfstvaccinatie sterk aanbevolen is:
  • Huisgenoten van de kwetsbare groepen.
  • Zwangere vrouwen (het COVID-vaccin kan veilig toegediend worden op elk moment in de zwangerschap)
  • Voor personen tussen 50 en 64 jaar raadt de Hoge Gezondheidsraad de herfstvaccinatie ook aan als zij kampen met obesitas, roken of veel alcohol consumeren.
  • Voor andere personen kan een booster ook aanbevolen zijn als zij met een gezondheidsprobleem kampen dat hen meer kwetsbaar maakt voor een ernstiger ziekteverloop. Bijvoorbeeld chronische hart- en vaatziekten of longziekte, diabetes (zie oplijsting van de Hoge Gezondheidsraad)
 Niet voor minderjarigen zonder risicofactoren
 • Jongeren en kinderen onder de 18 jaar kunnen nog geen herfstvaccin krijgen.
 • Hier zijn echter enkele uitzonderingen op:
  • Jongeren die wegens gezondheidsproblemen een hoger risico hebben op ernstige ziekte door COVID-19. Zij vallen onder de eerste doelgroep van meest kwetsbare mensen en zullen ook met prioriteit een uitnodiging ontvangen.
  • Ook stagiairs jonger dan 18 jaar, die in de zorgsector werken, kunnen een herfstvaccinatie krijgen
 • Welke vaccinatie kan voor minderjarigen zonder gezondheidsproblemen wel:
  • Jongeren van 12 tot 17 die nog geen basisvaccinatie of booster kregen kunnen dit nog wel vragen.

Binnen onze Eerstelijnszone kwam 27,5 % van de 12-15-jarigen en 48,7 % van de 16-17-jarigen reeds een boostervaccin halen (voor Vlaanderen bedraagt dit respectievelijk 29 % en 45,8 %). Alle anderen kunnen dus zelf nog een afspraak maken voor een booster. Hiervoor moeten ze zelf contact opnemen met ons vaccinatiecentrum. Er wordt m.a.w. geen centrale uitnodiging verstuurd voor dit boostervaccin.

Voor de 12-15-jarigen is ook nog steeds de ouderlijke toestemming nodig, hetzij door aanwezigheid van een ouder, hetzij door de toestemmingsbrief.

Bel ons callcenter om een concrete afspraak te maken: 0800 99 502. Aangezien er geen centrale uitnodiging werd verstuurd, heb je ook geen vaccinatiecode en kan je dus zelf online geen afspraak inboeken.

  • Kinderen tussen 5 en 12 kunnen ook nog een basisvaccinatie krijgen indien ze dit nog niet hebben gehad.
Uitnodigingen
 • Afgelopen maandag zijn de eerste uitnodigingen binnen onze Eerstelijnszone uitgestuurd.
 • Enkel personen met hoogste prioriteit zijn op dit moment reeds geactiveerd en kunnen dus uitgenodigd worden. De andere groepen volgen later.
  • 65-plussers (exclusief WZC bewoners), m.a.w. ook de 80-plussers die in juni 2de booster kregen. Opgelet: het interval van 3 maanden is een absolute voorwaarde en kan er dus voor zorgen dat jongere burgers toch een uitnodiging ontvangen voor sommige oudere.
  • zorgverstrekkers
  • immuungecompromitteerde (verzwakt afweersysteem) personen (12j+)
 • Net als vorige keer worden alle uitnodigingen verstuurd per brief en (voor wie is ingeschreven) elektronisch via My eBox, Mijn Burgerprofiel of per e-mail
 • Onze oudste inwoners zullen een uitnodiging ontvangen met prebooking. Op hun uitnodigingsbrief zal m.a.w. een dag en tijdstip vermeld staan. De anderen ontvangen een uitnodiging non-prebooking en zullen dus zelf een afspraak moeten inplannen volgens hun voorkeur. Opgelet: ook oudere inwoners die een uitnodiging met vermelding van datum en uur ontvingen kunnen deze afspraak wijzigen indien dit moment voor hen niet past.
 • Na ontvangst van je vaccinatie-uitnodiging kan je een afspraak maken, bevestigen, verplaatsen of weigeren. Hoe je dit doet, lees je hier.
 • De vaccinatiecode op jouw uitnodigingsbrief is slechts beperkt geldig. Heb je niet meteen gereageerd, lukt het niet meer om online een afspraak te boeken, maar wil je je toch laten vaccineren? Geen probleem, neem contact op met ons callcenter en zij plannen samen met jou een nieuwe afspraak in: 0800 99 502 (van maandag tot vrijdag, van 09:00-17:00)
 • Ben je een burger die een thuisvaccinatie wenst? Neem contact op met je huisarts.

Een thuisvaccinatie kan enkel wanneer je je door gezondheidsproblemen niet kan verplaatsen naar het vaccinatiecentrum, ook niet met hulp, dan zal je in overleg met je huisarts thuis gevaccineerd worden.

Dan kan bijvoorbeeld als je:

 • bedlegerig?? bent.
 • een vorm van dementie?? hebt die een verplaatsing naar het vaccinatiecentrum moeilijk maakt.
 • lijdt aan een ernstige psychiatrische problematiek??.
 • je door een ernstige fysieke handicap niet kan verplaatsen.
 • je behandeling de verplaatsing naar het vaccinatiecentrum te risicovol maakt.
Veelgestelde vragen m.b.t. deze herfstcampagne
 • Moet ik mij nog laten vaccineren als ik onlangs besmet ben geweest?

Het is nog onduidelijk in welke mate en hoe lang een eerdere COVID-besmetting bescherming biedt tegen een ernstiger ziekteverloop. Ook na een eerdere infectie blijft er een risico dat je na een COVID-besmetting ernstig of langdurig ziek wordt. Wacht minstens 14 dagen na het einde van de symptomen of een positieve PCR-test voor je een nieuw vaccin gaat halen.

 • Welk vaccin zal ik krijgen?

Zowel Pfizer als Moderna hebben een vaccin klaar dat aangepast is aan de omikronvariant, maar voorlopig heeft het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) nog geen toelating gegeven om die vaccins te gebruiken in Europa. De kans is bijzonder groot dat het EMA tegen 1 september groen licht zal geven.

Als we tegen 12 september toch nog geen aangepaste vaccins hebben, zal sowieso gestart worden met de reeds beschikbare vaccins. Daarvan weten we dat ze ook tegen de huidige varianten goed beschermen en dus ook nog kunnen worden ingezet voor de herfstvaccinatie.

 QVAX opnieuw beschikbaar voor herfstcampagne
 • Voor deze nieuwe boostervaccinatie wordt ook QVAX opnieuw ter beschikking gesteld.
 • Iedereen die in aanmerking komt kan zich op deze elektronische reservelijst inschrijven via www.qvax.be om sneller uitgenodigd te worden voor zijn of haar herfstbooster.
 • Als vaccinatiecentrum kunnen wij uit deze reservelijst putten wanneer burgers niet komen opdagen of hun afspraak annuleren en hierdoor afspraakmomenten zouden blijven openstaan.
 • Ook uitnodigingen via QVAX houden rekening met een dalende leeftijd (van oud naar jong) en het gehanteerde interval van 3 maanden.
 • Wie in aanmerking komt, ontvangt een sms en e-mail met de vraag om snel te reageren en meteen online te bevestigen om een vrijgekomen plaats in te nemen.
 • Burgers die QVAX al hebben gebruikt tijdens de eerdere vaccinatiecampagne, moeten weten dat alle gegevens zijn gewist. Oude QVAX accounts bestaan niet meer en men zal een nieuw moeten aanmaken.
 • Hoewel inschrijven al vanaf nu mogelijk is, zullen vaccinatiecentra deze wachtlijst pas later effectief in gebruik nemen. We ontvingen nog geen precies startmoment. Wie zich dus vandaag al zou inschrijven, krijgt de voorlopige melding dat zijn/haar vaccinatiecentrum nog niet met QVAX werkt maar wel al op de reservelijst opgenomen wordt.

Invulling Eerstelijnszone Dender

 • Vanaf 12 september wordt het tempo weer volop opgedreven en zal gevaccineerd worden van maandag tot en met zondag, 7 dagen op 7, van 9u tot 21u, met uitzondering van zaterdag waar er geen avondshift is.
 • Op die manier kunnen we wekelijks ongeveer 9.000 burgers uitnodigen en kunnen we de meest kwetsbare burgers uitnodigen in september en alle andere in oktober.

Certificaten

 • Net zoals bij vorige vaccinaties, zal men ook na deze dosis een nieuw vaccinatiecertificaat bekomen.
 • Het certificaat van de vorige booster blijft echter ook nog (onbeperkt) geldig. Wie basisvaccinatie en minstens 1 booster kreeg, beschikt m.a.w. over een geldig vaccinatiecertificaat, los van het al dan niet ingaan op de uitnodiging voor een herfstbooster.

Oproep medewerkers

Om bovenstaande herfstcampagne te realiseren zijn heel wat medewerkers nodig, zowel professionele zorgverleners als vrijwilligers.

Honderden inwoners van onze Eerstelijnszone hebben zich de voorbije maanden reeds geëngageerd voor onze vaccinatiecampagne. Hartverwarmend!

Na een relatieve pauze (waakstandfase) zijn een heel aantal medewerkers andere engagementen aangegaan, waardoor we nu een nieuwe, aanvullende groep medewerkers kunnen gebruiken.

We laten enkele bestaande medewerkers aan het woord om jou te overtuigen:

Ilse De Bock - Steward: Ik zet mij terug in als steward in het vaccinatiecentrum tijdens deze herfstcampagne omdat ik het gewoon heel graag doe. Je krijgt veel waardering en respect van de bezoekers, je draagt bij tot het algemeen belang en het is gewoon ook leuk werk met toffe mensen.

Dirk De Hert - Vaccinator: Ook tijdens deze herfstcampagne ga ik terug aan de slag als vaccinator in het vaccinatiecentrum. Ik vind het leuk om mijn vaardigheden terug in te zetten ten dienste van de maatschappij. Je ziet veel mensen en is ruimte voor een korte babbel. Ook de samenwerking met de andere vrijwilligers aangenaam en zorgt voor een leuke sfeer. Wat je graag doet, doe je goed.

René Van Hecke – Toezichthoudend arts: Ik houd regelmatig toezicht als arts tijdens de vaccinatiemomenten. Het is een fijne activiteit en de sociale contacten met collega’s en patiënten maken het boeiend en aangenaam.

In deze herfstcampagne zullen we opnieuw werken met 3 shiften per dag (09:00-13.00, 13:00-17:00 en 17:00-21:00) en dit 7 dagen op 7. Kandidaat-medewerkers kunnen aangeven wat voor hen haalbaar is.

Er zijn diverse functies in te vullen: steward, onthaalmedewerker, vaccinator, voorbereiding vaccin, toezichthoudend arts en medewerker callcenter.

Voor sommige opdrachten zijn specifieke kwalificaties, opleidingen en vaardigheden nodig, voor andere veel minder.

Uiteraard wordt gezorgd voor verzekering, vergoeding, opleiding, …

Wil jij je engageren voor deze herfst-vaccinatiecampagne? Registreer je via dit online kandidaatstellingsformulier. We nemen te gepasten tijde zelf contact met je op.

De zorgraad van Eerstelijnszone Dender en de lokale besturen van Berlare, Zele, Hamme, Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout bedanken alle kandidaten voor hun enthousiasme en de aangereikte helpende hand.

Heb je na het doornemen van het online kandidaatstellingsformulier nog vragen, contacteer ons dan via planning@elzdender.be

Volledige link naar het online kandidaatstellingsformulier: https://forms.gle/Vs5d7CqCJ8SGANtG7 

Alvast bedankt om deze oproep en de bijhorende link mee te verspreiden.

Toch nog vragen ?

 • Heb je na het lezen van bovenstaande informatie toch nog vragen, neem dan gerust contact op met ons callcenter op 0800 99 502 (van maandag tot vrijdag, van 09:00-17:00), of stuur een mail naar info@elzdender.be en wij proberen jou verder te helpen.