Hinderpremie

De hinderpremie is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die geconfronteerd worden met ernstige hinder door werken voor de deur van de zaak.

Elke kleine onderneming die ernstig is gehinderd door werken en binnen de afgebakende groep valt, kan aanspraak maken op een hinderpremie, ongeacht het al dan niet sluiten van de zaak. Ondernemingen die in aanmerking komen, worden hier automatisch en tijdig van op de hoogte gebracht. De uitbetaling moet wel tijdig door de onderneming zelf worden aangevraagd via onze webapplicatie. De hinderpremie is vastgesteld op 2000 euro. 
 
Voor meer info kan je terecht op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.