Hoe aanvragen?

Met de vraag voor een opvangplaats kan je langskomen in de kinderopvang of even bellen of een e-mail sturen.

Kinderen die in de groepsopvang van kinderdagverblijf (0-3 jaar) verblijven, krijgen voorrang in onze buitenschoolse opvang. 
Rond de leeftijd van 2 jaar ontvang je als ouder een brief met de vraag wanneer je kind naar school gaat en inlichtingen over een eventuele inschrijving in onze buitenschoolse opvang.

Ouders die een plaats wensen in de buitenschoolse opvang waarvan het kindje niet naar ons kinderdagverblijf gaat, worden ofwel ingeschreven wanneer er plaats is ofwel op een wachtlijst gezet indien de ouders dit wensen.
We nemen met contact op van zodra er plaats is.