Individueel Financieel Profiel

Belfius Bank vergelijkt jaarlijks de financiële toestand van onze gemeente met cijfers uit het verleden en met de gemiddelde cijfers van referentiegemeenten.

Het Individueel Financieel Profiel is samengesteld uit zes grote onderdelen:

- de algemene indicatoren: zij geven een zicht op de niet-financiële omgevingsfactoren die een effect hebben op de gemeentefinanciën
- de exploitatierekening: een vergelijking volgens de aard (economische verdeling) en beleidsvelden (functionele verdeling)
- de fiscaliteit en de financiële beleidsruimte
- de investeringen en het patrimonium
- de schuld
- de vooruitzichten