Individueel verminderd tarief kinderopvang

Vlaamse OCMW’s hebben de mogelijkheid om ouders die gebruik maken van een inkomensgerelateerde kinderopvang een OCMW-tarief toe te kennen als zij het berekende inkomenstarief of individueel verminderde tarief niet kunnen betalen.

De tarieven die het OCMW kan toekennen, worden jaarlijks geïndexeerd. Volgende OCMW-tarieven gelden vanaf 1 januari 2018:

  • Het tarief ‘helft van het berekend tarief’, met een minimum van 5,15 euro
  • Het tarief ‘standaard minimum tarief’: 5,15 euro
  • Het tarief ‘laagst mogelijke tarief’: 1,62 euro

Hoe vraag je een OCMW-tarief aan?

  • Ga met je attest en met de nodige bewijzen zoals loonfiches, afbetalingsplannen, schulden, … naar het OCMW.
  • Het OCMW bepaalt volgens jouw financiële situatie of je recht hebt op het OCMW-tarief. Als je er recht op hebt, geeft het OCMW het toegekende tarief door aan Kind&Gezin.
  • Kind&Gezin maakt een nieuw attest met het OCMW-tarief en stuurt jou dit nieuwe attest via e-mail of post.
  • Geef dit attest aan je opvang.