Inschrijven voor een sociale woning

Woonmaatschappij stek92

Op 1 januari 2023 fusioneerden De Volkswoningen, Volkswelzijn, SVK Woonaksent en Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij uit Dendermonde en Hulp in Woningnood uit Berlare tot een nieuwe woonmaatschappij: stek92De fusie kwam er naar aanleiding van een decreet van de Vlaamse Regering. Dat stelde dat vanaf 1 januari 2023 alles sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) en sociale verhuurkantoren (SVK's) één woonactor moeten vormen, met slechts één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij opereert vanaf nu in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied, dat vastgelegd werd door de lokale besturen. 

Stad Dendermonde is vertegenwoordigd in de woonmaatschappij die zich bezighoudt met:

  • de bouw, verkoop en verhuur van woningen
  • het bouwrijp maken van gronden en de verkoop ervan aan bouwlustigen. 

De woonmaatschappij verhuurt de woningen en wijst de huurders aan. Als je een sociale woning wilt huren, moet je rechtstreeks met hen contact opnemen. Een aantal woningen en appartementen zijn aangepast voor bejaarden en personen met een handicap. 

Centraal Inschrijvingsregister

Doordat het centraal inschrijvingsregister (CIR) in 2024 start, besliste de Vlaamse Regering dat er in 2024 een actualisatie via het CIR komt.

Dankzij het Centraal Inschrijvingsregister kan een potentiële kandidaat-huurder zijn inschrijving voor een sociale woning zelf digitaal in gang trekken. Voor de werking ervan legde de Vlaamse Regering de nodige regels vast. 

Sociale woning huren? (Her)inschrijven voor 31 mei 2024.

Wie een sociale woning wil huren, moet zich voortaan inschrijven in het centraal inschrijvingsregister (CIR).

Inwoners die al op de wachtlijst staan, moeten verplicht hun inschrijving nakijken en bevestigen.

Ze moeten dit doen vóór 31 mei 2024, anders verliezen ze hun plek op de wachtlijst en komen ze niet meer in aanmerking voor een sociale woning.

Inschrijven op de lijst doe je zo:

  • Doe het zelf online via Inschrijven voor een sociale woning | Vlaanderen.be
  • Ga langs bij woonmaatschappij Stek 92, Serbosstraat 2 in Dendermonde. Zij helpen je ter plekke. Maak vooraf wel een afspraak via verhuur@stek92.be of 052 22 14 43 of www.stek92.be
  • Kom op 14 mei 2024 naar het Sociaal Huis in Lebbeke. Daar zal de Parti-Bus van Stek92 op de parking staan van 9 uur tot 16 uur. Zij helpen je graag ter plekke verder.

Je kan je inschrijven via ikwilsociaalhuren.vlaanderen.be