Kasteel van Wieze

Het volledige kasteeldomein, samen met het hoektorentje, de ijskelder, de inkompartij, het nabijgelegen bruggetje over de gracht en de orangerie behoren tot het cultureel erfgoed.
Enkel het landhuis is niet beschermd, dokter J. Cuvelier liet het neorenaissancekasteel slopen in 1962 en op de bewaarde funderingen een nieuwe villa bouwen in 1966.

Imposant toegangshek aan de Nieuwstraat, daterend van 1875, bestaande uit twee maal twee hekpijlers van bak- en hardsteen in dezelfde eclectische stijl als het toenmalige kasteel. Fraai gesmeed ijzeren hekwerk tussen de pijlers en een dubbel opendraaiend hek met bekronende bloemmotieven dat toegang verleent tot het domein.
Alleenstaand kasteeltorentje, gelegen in het westen van het kasteeldomein, binnen het vroeger omgrachte opperhof en ten westen van de huidige villa; minstens daterend uit de 16de eeuw.
De goed bewaarde ijskelder, daterend van circa 1880, bevindt zich in de knik van de omgrachting aan de westzijde van het kasteeldomein, onder een begroeide heuvel met gemetselde korfboogvormige toegang aan de noordzijde. Een lange gang geeft toegang tot de ijskelder, afgesloten door een deur. Een opening in het plafond om het ijs binnen te brengen.
Ten noorden van de ijskelder bevindt zich de conciërgewoning, een bakstenen gebouw op vierkante plattegrond met twee bouwlagen onder schilddak, gebouwd in 1875 als koethuis en paardenstallen; nu gedeeltelijk aangepast.
Orangerie in neorenaissancestijl, daterend van circa 1908.

Nieuwstraat 20

Bron foto: Het Nieuwsblad - http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20121029_00351585