Kennisgeving betreffende een project voorgesteld overeenkomstig de richtlijnen 2011/92/EU, 92/43/EEG en 2009/147/EG - Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3

Het Departement Omgeving ontving van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, een notificatie over een project voorgesteld overeenkomstig de richtlijnen 2011/92/EU, 92/43/EEG en 2009/147/EG in verband met uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3, met mogelijke impact op uw grondgebied. 

Informatie:

Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 en een niet-technische samenvatting zijn te vinden via de volgende links:

Reageren:

Reageren kan via de post op: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Raadpleging Doel 4 en Tihange 3, Albert II-laan 16, 1000 Brussel. Reageren kan ook per e-mail aan nucleair@economie.fgov.be. Reageren kan ten laatste tot 19/05/2022.

 

Als u een reactie indient, zijn we daar graag van op de hoogte (gewoon door bjo.omgeving@vlaanderen.be in cc te zetten van uw mail)? Zo blijven we geïnformeerd over de knelpunten die u relevant vindt. 

 

Bekendmaking:

Aan de gemeenten willen we vragen om deze publieke participatie bekend te maken. De inwoners van uw gemeente kunnen ook reageren. Het publiek kan haar opmerkingen achterlaten via het onlineformulier dat beschikbaar is op de website van de publieke raadpleging die wordt aangegeven in de bovengenoemde links.

Bekendmaken kan bijvoorbeeld door deze publieke participatie op uw website plaatsen. Alle info is beschikbaar op het IBO-portaal van Departement Omgeving.