Kiezerslijst

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat eenieder zich tot 28 mei (d.i. de twaalfde dag voor de verkiezingen) tijdens de diensturen tot het gemeentesecretariaat kan wenden, om na te gaan of hij zelf of een ander op de kiezerslijst staat, dan wel met de juiste vermelding erop staat.


leder die de kiesbevoegdheidsvoorwaarden vervult, kan in de kieskring waarin de gemeente ligt waar hij op de kiezerslijst is ingeschreven, tot 28 mei 2024, de twaalfde dag voor die van de verkiezing bij het college van burgemeester en schepenen bezwaar indienen met de mogelijkheid van beroep bij het Hof van Beroep volgens onderstaande procedure.


De kiezerslijst zal ter beschikking zijn vanaf 23 april.