Landmeter

De landmeter houdt zich in hoofdzaak bezig met de topografische en juridische aspecten aangaande de uitgestrektheid van het gemeentelijk patrimonium. 

Hij geeft advies aan de gemeentelijke diensten en verstrekt inlichtingen aan burgers en instellingen over wegen, waterlopen, eigendommen en vragen van landmeetkundige aard.