Lid van de bib

De bibliotheek is voor iedereen vrij en gratis toegankelijk. Om materialen uit te lenen of om de computers met internet te gebruiken, moet je lid worden. Dat kan tijdens de bemande openingsuren aan de onthaalbalie van de bib.

De inschrijving gebeurt op vertoon van je identiteitsbewijs en is gratis. Nadien krijg je een lenerskaart of gebruik je je elektronische identiteitskaart als lenerspas. Kinderen tot en met 12 jaar hebben toestemming van hun ouders nodig.

Bij verlies van bibliotheekpas kost een vervangingskaart 2,50 euro.

Let op! Gebruik van gegevens van een ander persoon om internet te raadplegen of materialen te ontlenen is wettelijk niet toegelaten.