Lokaal Loket Kinderopvang

Het Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang.

Het Lokaal Loket Kinderopvang helpt om de toegang tot kinderopvang voor elke ouder laagdrempelig te houden, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en voor kinderen met specifieke zorgbehoeften.

Het Lokaal Loket Kinderopvang heeft als opdracht:

  • De registratie van kinderopvangvragen coördineren;
  • Het informeren van de gezinnen over de beschikbare plaatsen;
  • Samenwerken met alle kinderopvanglocaties voor baby’s en peuters op het grondgebied van Lebbeke;
  • Samenwerken met andere actoren die met gezinnen werken (bijvoorbeeld Huis van het Kind, Agentschap Inburgering,...).

Opportuniteitsadvies kinderopvang

Sinds 1 januari 2022 verplicht Opgroeien een opportuniteitsadvies van het lokaal bestuur om een beslissing te kunnen nemen over een vergunning groepsopvang.

Voor wie?

Je hebt een opportuniteitsadvies nodig als:

  • je een vergunning voor een nieuwe groepsopvang wil aanvragen. Voor een overname of een wijziging van rechtsvorm van een opvang is een opportuniteitsadvies niet nodig.
  • je een nieuwe vergunning wil aanvragen na een weigering of opheffing van een vergunning
  • de opvanglocatie wil verhuizen binnen of buiten de gemeente
  • je het aantal vergunde plaatsen wil verhogen met minstens 9 plaatsen
  • je een uitbreiding van gezinsopvang naar groepsopvang wil realiseren

Procedure

De procedure voor opportuniteitsadvies verloopt in zes fasen:


1. een aanvraag via e-mail
2. een kennismakingsgesprek tussen de organisator en de lokaal regisseur kinderopvang
3. opmaak van het advies door de lokaal regisseur
4. advies door het Lokaal Overleg Kinderopvang
5. advies door het College van Burgemeester en Schepenen
6. ontvangst opportuniteitsadvies binnen 30 dagen – toevoegen aan vergunningsvraag agentschap Opgroeien
7. recht om gehoord te worden