Meldingen en complimentjes

Wil je ons iets melden? Een sluikstort, probleem met fiets- of voetpaden, verkeerssignalisatie, vandalisme, openbaar groen, rioleringen, ... Of ben je tevreden over onze dienstverlening?

Laat het ons weten via onderstaand meldingsformulier.

Online aanvragen