Mijn verbouwlening

Wat is de Mijn Verbouwlening? Wie kan de Mijn Verbouwlening aangaan? Voor welke energiebesparende maatregelen? Hoe vraag je de lening aan?

Wat is de Mijn Verbouwlening?

Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het gezinsbudget. Toch kan je flink besparen op de energiefactuur door te investeren in maatregelen die het energieverbruik verminderen. Deze investeringen kosten echter ook geld en dat budget heb je niet altijd direct voorhanden. Een energiezuinige verbouwing hoeft niet duurder te zijn dan een andere verbouwing. Als inwoner van Aalst, Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen, en Zele kan je via Energiehuis BEA (Beheer Energie Aalst) goedkoop een bedrag ontlenen om energiebesparende investeringen mee uit te voeren.

Renoveren

Een groot deel van de Vlaamse woningen is sterk verouderd. Veel eigenaars hebben dringend nood aan meer financiële ondersteuning om deze woningen en appartementen te renoveren. Sinds 1 september 2022 kan men 'Mijn Verbouwlening" (MVL) aanvragen tot 60.000 euro. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie (o.a. isolatie, zonneboiler, warmtepomp(boiler), zonnepanelen). 

Vlaanderen
Alle informatie vind je via www.vlaanderen.be/lenen-voor-een-woning/mijn-verbouwlening

Het Energiehuis BEA onderzoekt en behandelt deze dossiers.

De rentevoet van de MVL is vanaf 24 februari 2024 gestegen van 2.25% naar 2.75%. Door het energiehuis wordt er een aanvraagbundel (inkomensgrenzen en rentevoet) ter beschikking gesteld die we kunnen gebruiken om onze inwoners te informeren. 

Aanvragen vanaf 29 februari 2024 kunnen enkel nog digitaal aangevraagd worden via het 'Mijn Verbouwloket': online loketVoor wie?

Voor wie?

 • Eigenaar-bewoners
  • Het belastbaar inkomen op het laatst beschikbare aanslagbiljet moet onder een bepaald barema liggen (afhankelijk van jouw situatie). Hieronder kan je deze terugvinden:
 

Barema

Alleenstaand

51.840 euro

Alleenstaand met 1 persoon ten laste

74.060 euro (+ 4.160 euro per extra persoon ten laste)

Gehuwd of wettelijk samenwonend

74.060 euro (+ 4.160 euro per extra persoon ten laste)

  • Op moment van aanvraag dien je gedomicilieerd te zijn op het adres van de uit te voeren werken (uitzondering: woning verkregen door erfenis of schenking)
 • Eigenaar-verhuurders
  • Via SVK: geen inkomstengrenzen, wel beschikken over een overeenkomst met het SVK
  • Particuliere verhuur: geen inkomstengrenzen, maximale huur maximum 900 euro
  • Per aangegane leningschijf van 15.000 euro moet een maandelijkse huurkorting van 20 euro verrekend worden.
 • Niet commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen
  • Voor gebouwen waarop ze zakelijk recht hebben en voor eigen gebruik aanwenden
  • Voor woningen die verhuurd worden via SVK of particuliere verhuur (zie hierboven)
 • Verenigingen van mede-eigenaars
  • Enkel voor gemeenschappelijk uitgevoerde werken
 • Je mag geen Renteloos Renovatiekrediet of Energielening + lopend hebben

Voorwaarden

Voor welke gebouwen?

 • De woning dient minstens 15 jaar oud te zijn voor de meeste werken.
 • Voor de investering in zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler of zonnepanelen moet de woning minstens 5 jaar oud zijn

Voor welke werken?

 

Maximum te ontlenen bedrag

Uit te voeren door

Extra informatie en voorwaarden

Dakrenovatie en -isolatie

Factuurbedrag

Aannemer

Rd-waarde ≥ 4,50 m²K/W

Buitenmuurrenovatie en -isolatie1

Factuurbedrag

Aannemer

Buiten: Rd-waarde ≥ 3,00 m²K/W

Binnen: Rd-waarde ≥ 2,00 m²K/W

Spouw: ?-waarde ≤ 0,065 W/mK, minimum 50 mm

Vloerrenovatie en -isolatie

Factuurbedrag

Aannemer

Rd-waarde ≥ 2,00m²K/W

Ramen en deuren

Factuurbedrag

Aannemer

U-waarde ≤ 1,00 W/m²K en voldaan aan Vlaamse ventilatieplicht2

Binnenrenovatie

5 000 EUR + BTW

Doe-het-zelf toegestaan

 

Elektriciteit en sanitair

7 500 EUR + BTW

Doe-het-zelf toegestaan

Elektriciteit: Nieuwe keuring verplicht

Sanitair: Vernieuwing leidingen verplicht

Zonnepanelen

Factuurbedrag

Doe-het-zelf toegestaan, met begeleiding van aannemer

Panelen moeten op een dak geplaatst worden

Dakisolatie van minstens Rd-waarde van 3,00 m²K/W aanwezig

Zonneboiler

Factuurbedrag

Doe-het-zelf toegestaan, met begeleiding van aannemer

 

Warmtepomp

Factuurbedrag

Doe-het-zelf toegestaan, met begeleiding van aannemer

Lucht-luchtwarmtepomp mag niet actief kunnen koelen3

Warmtepompboiler

Factuurbedrag

Doe-het-zelf toegestaan, met begeleiding van aannemer

 

Gascondensatieketel

Factuurbedrag

Doe-het-zelf toegestaan, met begeleiding van aannemer

Verplichte keuring van de installatie

Enkel beschikbaar voor laagste inkomstencategorie4

 1. Binnenmuurisolatie moet doorspecifiek gecertifieerde aannemers(pdf) of onder controle van een architect gebeuren, spouwmuurisolatie door erkende STS 71-1 aannemer.

 2. Vlaamse ventilatieplicht vraagt ventilatieroosters in droge ruimten OF een centraal ventilatiesysteem type B of type D. Meer informatie hierover

 3. Uitzondering hierop is als de lucht-luchtwarmtepomp het enige centraal verwarmingssysteem zal zijn én er zonnepanelen op de woning aanwezig zijn

 4. Belastbaar inkomen: Alleenstaande (40 730 EUR), “Alleenstaande met persoon ten laste” of “Gehuwd of wettelijk samenwonend” (57 020 EUR (+ 4 160 EUR per persoon ten laste)).

Procedure

Hoe vraag je de Mijn VerbouwLening aan?
Opgelet, Energiehuis BEA werkt enkel op afspraak! Vraag telefonisch of via e-mail een aanvraagdocument aan of download het van deze website. Begin met het verzamelen van de nodige documenten en probeer het formulier zo volledig mogelijk voor te bereiden. Aansluitend kan je gerust een persoonlijke afspraak maken met één van onze medewerkers. Energiehuis BEA maakt dan graag de nodige tijd vrij om samen de documenten te doorlopen.

Breng een kopie mee van de volgende zaken:

 • Ingevuld aanvraagformulier
 • Geparafeerd kredietreglement
 • Attest "bewijs gezinssamenstelling"
 • Kopie van de identiteitskaart(en) recto verso en bankkaart
 • Bewijs eigendomstitel (akte aankoop, schenking, erfenis, kadasterfiche...)
 • 3 laatste loonfiches, pensioenfiches, bewijzen van uitkeringen...
 • Bewijzen van eventuele andere inkomsten (groeipakket, alimentatie)
 • Meest recente aanslagbiljet personenbelasting
 • Volledige en gedetailleerde offerte(s) (met vermelding van technische gegevens en isolatiewaarden) van geplande werken
 • Laatste jaarafrekening energieleverancier
 • Enkel voor eigenaar-verhuurder: huurcontract of samenwerkingsovereenkomst (met SVK)

Procedure

Bezorg alles aan Energiehuis BEA, na afspraak in het administratief centrum. Vanaf het moment dat het dossier volledig is krijgt je dossier ook een officieel volgnummer. Energiehuis BEA doet dan een financiële analyse en bereidt het dossier verder voor. Een volledig dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het VEKA. Je wordt aansluitend door Energiehuis BEA op de hoogte gebracht van de beslissing. Is deze positief dan kan je de facturen ter betaling voorleggen.

Een afspraak maken kan telefonisch op 0800 930 30 of via energiehuisbea@aalst.be

Bedrag

Bedrag en kosten?

 • Maximum 60.000 euro in totaal te ontlenen
 • Voor VME’s: 60 000 EUR + 25.000 euro per appartement
 • Vanaf 01/02/2023 : rente 2,25 %, terugbetaaltermijn maximum 25 jaar
 • Er zijn geen dossierkosten
 • Vervroegde (volledige of gedeeltelijke) afbetaling is kosteloos mogelijk
 • De Mijn VerbouwPremie die na de werken wordt aangevraagd, wordt verplicht gebruikt als vervroegde aflossing

Meer info

Een afspraak maken kan telefonisch op 0800/930 30 of via energiehuisBEA@aalst.be.

Meer info via https://www.aalst.be/vzw-bea/de-mijn-verbouwlening