Mobiliteitsplan

Volgens het mobiliteitsdecreet moeten gemeenten een mobiliteitsplan opstellen met richtlijnen voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. Het plan heeft een tijdshorizon van 10 jaar en kan een toekomstvisie van dertig jaar omvatten. Het plan beschrijft het vooronderzoek, de analyses en de gewenste lokale mobiliteitsontwikkeling. Tot slot bevat het beleidsdocument concrete doelstellingen en een uit te voeren actieplan.

Het huidige mobiliteitsplan werd conform verklaard op 9 april 2019 en is dus geldig tot 8 april 2025.