Nachtwinkels

Nachtwinkels moeten aan de voorwaarden, bepaald in het algemeen politiereglement (hoofdstuk 2) voldoen. Ook de sluitingsuren van de nachtwinkels worden door het politiereglement bepaald. Afwijkingen op de sluitingsuren zijn niet mogelijk, omdat er een speciale regeling van toepassing is op de nachtwinkels.

Info over nachtwinkels vindt u ook op FOD Economie, openingsuren en wekelijkse rustdag.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?