Natuurreservaten

Lebbeke heeft drie natuurreservaten op haar grondgebied, Denderbellebroek, Hannaerden en Wiestermeers, die werden samengevoegd tot één natuurreservaat Beneden Dender.

In Denderbellebroek reiken hooilanden tot aan de horizon. In dit natte gebied, doorsneden door talrijke beekjes, vind je bijzondere broedvogels zoals de boomvalk, buizerd of ransuil.

In Wiestermeersch wandel je tussen oude afgesneden Denderarmen. In de vallei vind je een wisselend landschap van grasland, elzenbroekbos en rijen knotwilgen. Wie weet spot je wel een vos of een ree.

Wees niet bang voor natte voeten in Hannaerden vlakbij Wieze. In dit gebied loop je langs bosjes en weilanden omzoomd met bomenrijen.

Meer informatie over onze natuurpracht kan u vinden op de website van Natuurpunt ’s Heerenbosch.