Niet-openbare akten

Niet-openbare akten zijn

  • overlijdensakten van minder dan 50 jaar oud
  • huwelijksakten van minder dan 75 jaar oud
  • alle overige akten van minder dan 100 jaar oud.

Deze akten zijn niet openbaar en kunnen niet vrij geraadpleegd worden.

De raadpleging van de niet-openbare akten van de burgerlijke stand gebeurt enkel door middel van het afleveren van afschriften en uittreksels door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte werd opgemaakt. Om een afschrift of uittreksel van een niet-openbare akte voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden te bekomen, dient de aanvrager steeds een aanvraag in.

Een aanvraagformulier voor het bekomen van een afschrift of uittreksel van een openbare akte uit de registers van de burgerlijke stand kan je hieronder downloaden of afhalen aan de loket van de dienst burgerzaken. Je bezorgt het ingevuld per e-mail of per post opnieuw aan de dienst burgerzaken.

Uitzonderingen op bovenstaande regel:

  • Enkel de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn/haar echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in opgaande of nederdalende lijn, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat hebben steeds recht op een afschrift of uittreksel uit niet-openbare akten.
  • Wanneer de akte een wijziging van de registratie van het geslacht bevat, wordt dit verder beperkt tot de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat